Płaca minimalna

Wybrana kategoria
Płaca minimalna
Pokaż kategorie
Newman_Co-się-stało-gdy-pewna-firma-ustaliła-wynagrodzenie-minimalne-na-70-000-dolarów-rocznie.jpg

Nierówności dochodowe

Newman: Co się stało, gdy pewna firma ustaliła wynagrodzenie minimalne na 70 000 USD rocznie

Dan Price, prezes zarządu Gravity Payments, zgodził się na obniżenie swojej rocznej pensji o 930 000 USD, aby podwyższyć minimalne roczne wynagrodzenie pracowników firmy do 70 000 USD. Jego plan — ogłoszony w kwietniu 2015 r. — ma zostać zrealizowany w ciągu trzech lat. Spotkał się on z aprobatą zarówno pracowników (szczególnie tych, którzy otrzymają najwyższą podwyżkę), jak i zwolenników równości dochodowej. Osiągnął również znaczny rozgłos, rozprzestrzeniając się w mediach społecznościowych i spotykając się głównie z pozytywnymi reakcjami.

Morin_Opieka-społeczna-płace-minimalne-i-bezrobocie_male.jpg

Płaca minimalna

Morin: Opieka społeczna, płace minimalne i bezrobocie

Z różnych rodzajów ingerencji rządu w nasze życie, ta dotycząca minimalnego wynagrodzenia jest najmilej widziana. Przemawia ona nie tylko do naszego wewnętrznego poczucia „sprawiedliwości”, lecz również do naszych własnych interesów. Jej urok może doprowadzić nas do błędnego wniosku, że jeżeli jest „ popularna”, jest również „właściwa”.

Tłumaczenia

Rothbard: Delegalizacja miejsc pracy

Istnieje tylko jeden właściwy sposób postrzegania prawa o płacy minimalnej: jest to przymusowe bezrobocie, kropka. To prawo mówi, że jest nielegalne zatrudnianie kogoś, płacąc poniżej poziomu X dolarów za godzinę. Oznacza to po prostu, iż duża liczba dobrowolnych umów płacowych jest teraz nielegalna i dlatego będzie sporo bezrobocia. Pamiętajmy, że prawo o płacy minimalnej nie zapewnia żadnych miejsc pracy, a jedynie delegalizuje je ― i jest to jego nieunikniony skutek.

Tłumaczenia

Villarreal: Mity na temat płacy minimalnej

Z punktu widzenia teorii ekonomii płaca minimalna w oczywisty sposób szkodzi interesom osób, których praca jest na rynku najniżej wyceniana. Mimo to zwolennicy minimalnego poziomu wynagrodzenia często twierdzą, że w szczególnych wypadkach jego wprowadzenie może poprawić los określonej grupy społecznej. Jak pokazuje doświadczenie, trudno o większą pomyłkę.

Płaca minimalna

Hazlitt: Ekonomia w jednej lekcji. Rozdział XIX - Ustawowe płace minimalne

Polityka rządu powinna być zorientowana nie na nakładanie coraz większych obowiązków na pracodawców, lecz na zachęcanie do osiągania zysków, co skłania pracodawców do rozwijania działalności, inwestycji w nowsze i lepsze maszyny, pozwalające zwiększać produktywność pracowników. Krótko mówiąc: rząd powinien zachęcać do akumulacji kapitału, a nie do niej zniechęcać; dzięki temu wzrosnąć mogą zarówno zatrudnienie, jak i stawki płac.

Tłumaczenia

Virgo: Czy naprawdę potrzebujemy płacy minimalnej?

Obrońcy płacy minimalnej twierdzą, że: zmowa firm spowodowałaby spadek płac do poziomu bliskiego zeru, zrezygnowanie z płacy minimalnej spowodowałoby spadek płac w całym kraju, obywatele nie powinni być tak nisko wynagradzani. Każdy z tych argumentów może na pierwszy rzut oka wydawać się słuszny, jednak dokładniejsza analiza wykaże, że wszystkie są błędne.

Tłumaczenia

Rockwell: Jak rozwiązać problem bezrobocia?

Przeszkoda, która stoi na drodze pomiędzy obecną, okropną rzeczywistością a zerowym bezrobociem, to inżynierowie społeczni i politycy niechcący przyznać się do błędu. O ile jeszcze bezrobocie musi się zwiększyć, zanim stwierdzimy, że obecne rozwiązania nie działają?

Tłumaczenia

Sennholz: Przeciw płacy minimalnej

"Dobre intencje, połączone z błędem i ignorancją, mogą mieć niepożądane skutki. Nie ma na to lepszego przykładu niż płaca minimalna" - o problemie politycznych ingerencji w wolność pracy pisze Hans Sennholz.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.