Wolna przedsiębiorczość

wp_logo2 (1).jpg

Dlaczego wybraliśmy taką właśnie dewizę dla naszego projektu? Odpowiedź jest prosta. Jesteśmy przekonani, że budowa prężnej i nowoczesnej gospodarki, będącej gwarantem dobrobytu, jest możliwa tylko wówczas, gdy zadbamy najpierw o edukację ekonomiczną młodzieży. Wykształcone pokolenie, znające mechanizmy funkcjonowania gospodarki, odporne na populizm polityków, a przede wszystkim stawiające na przedsiębiorczość, stanie się źródłem przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.

Od czego chcemy uwolnić przedsiębiorczość? W szkołach od nudnych i przestarzałych metod nauczania oraz błędów w podręcznikach; w gospodarce – dzięki wykształconej młodzieży – od biurokratycznych ograniczeń i postrzegania jej jako wyzysku.

Jak zamierzamy osiągnąć nasz cel? Chcemy stworzyć bezpłatny, cyfrowy zestaw edukacyjny składający się z podręcznika dla uczniów, poradnika dla nauczycieli i materiałów multimedialnych, który stanie się podstawą nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych. Zestaw będzie udostępniany na otwartej licencji Creative Commons (CC-BY-SA).

Dzięki hojności blisko 700 osób zebraliśmy dotychczas 128 000 zł, co pozwoli na stworzenie wszystkich elementów zestawu. Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc! Jednocześnie zachęcamy Państwa do dalszego wspierania projektu poprzez darowizny na nasze konto bankowe. Każda dodatkowa złotówka sprawi, że materiały, które opracujemy, będą jeszcze lepsze.

Kontekst i cel projektu

Edukacja to inwestycja przynosząca w długiej perspektywie czasowej ogromne korzyści. Z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Dlatego nauka języków, matematyki czy historii przez dzieci i młodzież jest dzisiaj rzeczą powszechną. Niestety osoby wkraczające w dorosłość dowiadują się bardzo szybko, że na kolejnych szczeblach edukacji nie posiadły wiedzy z pewnej dziedziny, która będzie towarzyszyła im na każdym kroku i wywrze ogromny wpływ na ich życie. Mowa o ekonomii. Z tego powodu zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym popełniają błędy, mające bardzo poważne konsekwencje.

Znaczna część społeczeństwa polskiego wykazuje bardzo dużą dezorientację w sferze gospodarczej. Tezę tę potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych przez wiele niezależnych ośrodków. Co ciekawe, również sami Polacy w większości oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako małą (62%), jedna trzecia jako średnią (33%) a znikoma część jako dużą (5%) (Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, wrzesień 2009). Ma to oczywiście przełożenie na dokonywane przez nasze społeczeństwo decyzje w sferze gospodarczej. Przykładami ilustrującymi niską świadomość ekonomiczną naszych rodaków są chociażby: tysiące osób, które straciły oszczędności w piramidzie finansowej Amber Gold; niewielki sprzeciw społeczny przeciwko zmianom w systemie emerytalnym czy wyrażany przez ponad połowę obywateli pogląd, że rolą państwa jest zapewnienie każdemu obywatelowi dobrobytu.

Co jest tego powodem? Przez bardzo długi czas zagadnienia ekonomiczne były zupełnie pomijane w programach nauczania w naszym kraju. Wprowadzenie w 2002 r. do szkół średnich nowego przedmiotu o nazwie „Podstawy przedsiębiorczości”, który miał być w zamyśle twórców receptą na opisany powyżej problem, nie poprawił niestety sytuacji. Dlaczego tak się stało? W naszej ocenie winę ponoszą podręczniki używane do kształcenia w tym zakresie. Przedstawiają one bowiem ekonomię jako zbiór skomplikowanych danych, wzorów i regułek, zniechęcając tym samym uczniów do zainteresowania się rzeczonymi zagadnieniami, jak również utrudniając ich zrozumienie. Oprócz nieskutecznej metody kształcenia, poważnym problemem są również zawarte w podręcznikach błędy, które dodatkowo wypaczają sposób postrzegania gospodarki przez młodych ludzi.

[learn_more caption=”Zobacz, jakie błędy odkryliśmy w podręcznikach z których korzystają obecnie uczniowie”]

Urynkowienie oświetlenia ulic miasta stworzyłoby wiele barier nie do pokonania, na przykład: w jaki sposób właściciel latarni miałby ustalić, kto i jak często korzysta z tego oświetlenia? – Odkrywamy na nowo str. 133

Obecnie większość istotnych problemów gospodarczych rozwiązywana jest poprzez pośrednią lub bezpośrednią interwencję państwa. – Jak być przedsiębiorczym, str. 226

Interwencjonizm państwowy opiera się na koncepcjach liberalnych lub etatystycznych. – ibid.

Interwencja państwa w strukturę podmiotową rynku polega na popieraniu powstawania nowych, efektywnych podmiotów rynku oraz eliminowaniu z rynku producentów nieefektywnych – ibid.

W ramach polityki płacowo-cenowej państwo (…) wpływa na proces kształtowania się płac i cen w ramach wolnego rynku. – ibid., p. 228

Do złagodzenia przebiegu [cykli koniunkturalnych] przyczyniło się m.in. (…) wieloletnie oddziaływanie państwa w zakresie stabilizacji procesów gospodarczych. – Krok w przedsiębiorczość, str. 54

Wielki kryzys lat trzydziestych pokazał, że mechanizm rynkowy nie funkcjonuje w sposób doskonały. Zamiast bezczynnie czekać, aż kryzys sam minie, państwo ingerowało w gospodarkę, a efekty takiej interwencji okazały się pozytywne. – Ekonomia Stosowana, str. 143

Społeczeństwa mogą więc dokonać wyboru: albo równiej, sprawiedliwiej, bezpieczniej, ale z wysokimi podatkami, albo „każdy jest kowalem własnego losu” i powinien samodzielnie zapewniać środki do zycia dla siebie i rodziny. – ibid., str. 144

Niezależnie od poglądów politycznych i ekonomicznych panuje powszechna zgoda, że państwo jest odpowiedzialne za stanowienie i egzekwowanie prawa, którego rynek nie jest w stanie ani ustanawiać, ani egzekwować. – ibid., str. 145

Należy zaznaczyć, ze wymienione błędy stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z pozostałymi błędami odsyłamy do lektury dowolnego podręcznika do „Podstaw przedsiębiorczości”[/learn_more]

Czy można zmienić istniejącą sytuację? Tak! Nasze doświadczenia płynące z kilkuletniej realizacji projektów edukacyjnych w szkołach pokazują, że wprowadzanie młodzieży w świat gospodarki w sposób właściwy owocuje znakomitymi wynikami. Jest również atrakcyjne dla młodych ludzi, czego dowodzą wiadomości od uczniów, w których zapraszają nas do przeprowadzenia zajęć w ich szkołach. Pozytywny odbiór przez uczniów oraz pochlebne opinie nauczycieli z jakimi spotkał się projekt Lekcji Ekonomii dla Młodzieży skłoniły nas do stworzenia zestawu edukacyjnego do przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. Dzięki niemu każdego roku setki tysięcy uczniów będą mogły zgłębiać arkana gospodarki w oparciu o wypróbowane i skuteczne metody, zaś nauczyciele posiadać będą odpowiednie narzędzie do kształcenia. Aby tak się stało, potrzebujemy jednak Twojego wsparcia.

Elementy zestawu

• Podręcznik dla uczniów posiadający akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wersja cyfrowa podręcznika będzie bezpłatna, natomiast papierowa będzie przez nas sprzedawana bez zysku – po kosztach wytworzenia

• Poradnik dla nauczycieli

• Scenariusze lekcji i testy sprawdzające wiedzę

• Materiały multimedialne

Atuty zestawu

• Treść oparta o teorie wolnorynkowych szkół ekonomicznych z ASE na czele

• Metoda przekazywania wiedzy bazująca na doświadczeniach wyniesionych z kilkuletniej pracy z młodzieżą. Metoda kładzie nacisk na samodzielne wyciąganie wniosków przez uczniów, pracę zespołową, ćwiczenia aktywizujące oraz wykorzystanie różnorodnych pomocy naukowych.

• Bezpłatność. Zarówno podręcznik jak i kompendium dla nauczycieli będą dostępne za darmo na naszej stronie internetowej

• Otwarta licencja. Dzięki Creative Commons (CC-BY-SA) każdy będzie mógł udoskonalać treść i wygląd zestawu

• Niskie koszty. Chwileczkę, niskie koszty? Potrzebujecie przecież kilkudziesięciu tys. zł. Tak, to prawda, ale to naprawdę nieduża kwota, biorąc pod uwagę wielkość przedsięwzięcia. Stworzony przez rząd tzw. bezpłatny „Nasz elementarz” dla uczniów szkół podstawowych kosztował ponad 15 razy więcej

Autorzy
Głównym autorem podręcznika oraz kompendium dla nauczycieli będzie:

mmachaj.jpg

dr Mateusz Machaj – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych artykułów naukowych (włącznie z renomowanymi zagranicznymi czasopismami). Oprócz działalności naukowej prowadzi również działalność publicystyczną. Publikował między innymi w ogólnopolskich tygodnikach i miesięcznikach, a także w formie felietonów audio na falach Polskiego Radia, gdzie popularyzował zagadnienia ekonomiczne i społeczne.

[learn_more caption=”Co, według dr Machaja, będzie atutem zestawu?”] W przeciwieństwie do innych publikacji nasz podręcznik wprowadzi jasne rozróżnienie na to, co jest wiedzą ekonomiczna a na to, co jest przedsiębiorczością. W innych podręcznikach te dwa obszary są ze sobą za bardzo pomieszane. Brakuje w nich również klarownego i uporządkowanego wywodu. W odróżnieniu od konkurencyjnych podręczników nie będziemy przyjmować niemal dogmatycznego założenia o tym, jak wielkim i ważnym zadaniem dla instytucji państwa jest dostarczanie wielu „społecznie potrzebnych” dóbr i usług. Zamiast tego będziemy pokazywać szeroki punkt widzenia na zagadnienia gospodarcze, w którym będzie miejsce dla wszystkich poglądów.[/learn_more]

Autorami gościnnych rozdziałów będą natomiast:

rgwiazdowski.jpg

prof. Robert Gwiazdowski – prawnik, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

[learn_more caption=”Dlaczego prof. Gwiazdowski popiera nasz projekt?”] Gdy moja najstarsza latorośl uczęszczała do liceum, wpadł mi w ręce podręcznik do przedsiębiorczości, zatwierdzony, a jakże, do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji. Dowiedziałem się z niego, że powodem bezrobocia jest… rozwój technologii. W XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii luddyści twierdzili podobnie: że automatyczne krosna odbierają im pracę. Otóż im więcej jest ludzi, tym więcej mają różnych potrzeb i tym więcej osób potrzebnych jest do tego, żeby te ich potrzeby zaspakajać wciąż nowymi rzeczami. Gdy operator koparki parowej skonstruowanej przez Williama Otisa pod koniec lat 20. XIX wieku zasiadał w niej po raz pierwszy, zastępując ludzi z łopatami i taczkami, nie miał pojęcia, że jego potomkowie siedząc w ulepszonych nieco koparkach będą mieli na uszach słuchawki z możliwością porozumiewania się na odległość, w których konstruowaniu być może brał udział jakiś potomek kogoś, kto wcześniej używał w pracy łopaty, zanim zastąpiła go koparka. Zresztą nowe wynalazki otwierają drogę do nowych wyzwań, które nie byłyby bez nich w ogóle możliwe. Przy budowie Kanału Augustowskiego pracował 7 tys. osób. Przy budowie Kanału Panamskiego – ponad 70 tys. osób, choć kopaczy z łopatami i taczkami zastąpili operatorzy koparek. Nowe technologie pozwalają bowiem porywać się ludzkości na coraz większe wyzwania. Dlatego pomysł Instytutu Misesa, by przygotować nowy podręcznik, który zawierał będzie inne spojrzenie na problemy współczesnej gospodarki i ekonomii bardzo przypadł mi do gustu.[/learn_more]

krybiński.jpg

dr hab.  Krzysztof Rybiński – ekonomista i publicysta, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

[learn_more caption=”Dlaczego prof. Rybiński popiera nasz projekt?”] Wyobraźmy sobie, że samochód mógłby prowadzić każdy, także osoby, które nie mają o tym pojęcia albo są pijane. W takim kraju na ulicach byłoby bardzo niebezpiecznie, co chwila ginęliby ludzie na ulicach. Właśnie taka sytuacja ma miejsce obecnie w Polsce, gdzie miliony Polaków podejmuje ważne decyzje życiowe, finansowe lub zawodowe, nie mając pojęcia o podstawowych prawach ekonomii. To prowadzi do wielu złych wyborów, tragedii życiowych i do niższego poziomu rozwoju Polski. Dlatego bardzo potrzebna jest książka, która w przystępny sposób wyjaśnia, jak stosować reguły ekonomii, żeby odnieść finansowy i życiowy sukces, zarówno prywatnie jak i w wymiarze całego społeczeństwa.[/learn_more]

Zawartość podręcznika
Ogromny entuzjazm z jakim spotkał się nasz projekt skłonił nas do rozpoczęcia prac nad zestawem przed zakończeniem zbiórki środków potrzebnych do jego stworzenia. Autorzy rozpoczęli pisanie rozdziałów podręcznika dla uczniów. Będziemy konsultowali zawartość rozdziałów z Internautami w miarę ich powstawania. Niebawem uruchomimy stronę internetową dedykowaną projektowi. Już teraz prezentujemy poniżej spis treści podręcznika oraz kilka pierwszych rozdziałów podręcznika w wersji roboczej.

Progi wsparcia

60 000 zł – tworzymy serce zestawu czyli podręcznik dla uczniów w podstawowej szacie graficznej.

75 000 zł – podręcznik jest dopracowany pod każdym względem. Zatrudniamy profesjonalnego ilustratora i grafików.

100 000 zł – powstaje podręcznik oraz poradnik dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji.

125 000 zł – tworzymy ponadto materiały multimedialne, które zostaną udostępnione na specjalnej platformie.

Jak mogę pomóc?

Dzięki hojności blisko 700 osób zebraliśmy dotychczas 128 000 zł, co pozwoli na stworzenie wszystkich elementów zestawu. Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc! Jednocześnie zachęcamy Państwa do dalszego wspierania projektu poprzez darowizny na nasze konto bankowe. Każda dodatkowa złotówka sprawi, że materiały, które opracujemy, będą jeszcze lepsze.

Kontekst i cel projektu

Darowizny można przekazywać:

  • Bezpośrednio na konto:

Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
VWBank direct: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
Z kont zagranicznych:
IBAN: PL 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
SWIFT/BIC: INGBPLPW

  • Poprzez przelewy online i płatności kartą kredytową: kliknij.
logotypy_kanalow-360x90.png

 

 


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

  • Poprzez system pay-pal:
    donate-pl.png


  • Poprzez cyfrową walutę Bitcoin:

Nr naszego portfela: 18ueXp4ERaSYfrhhrE262DXQXXky4eAWmJ
Kod QR

PZSECDz.png

 


 

 

  • Promując projekt
    Zachęcamy do rozreklamowania akcji w każdy możliwy sposób: poprzez serwisy społecznościowe, strony internetowe, blogi oraz tradycyjnymi sposobami – w czasie spotkań ze znajomymi.

Podziękowania i nagrody dla Darczyńców

Z myślą o Darczyńcach wspierających projekt przygotowaliśmy specjalne nagrody, wśród których są:

• Karty do gry z postaciami czołowych ekonomistów. Talia będzie zawierała 55 kart o wymiarach 56 mm x 87 mm wykonanych z kartonu pokrytego plastikiem.

karty-wiz3.png


• Plakat przedstawiający najważniejsze szkoły ekonomiczne.
• Kubek marki Duże Kubki z wolnościowym motywem
• Koszulka marki Red is Bad z wolnościowym motywem. Ostateczny wygląd koszulki może różnić się od przedstawionego poniżej.

koszulka.jpg

• Spotkanie z VIPem, do wyboru: prof. Robert Gwiazdowski, dr Mateusz Machaj, prof. Krzysztof Rybiński połączone z lunchem lub kolacją.
• Wydane przez nas książki

Partnerzy projektu

rib.pngDK_logo.jpgfijor_logo.pngk85-logo.jpgbrainfucker-pl.png

Patroni instytucjonalni

KoLiberLogo_white_bg.pnglibertarianie.jpgZPP.jpglogo-Republikanie.jpgWEI.jpg

Patroni medialni

logo (1).pngkontestacja_anim (1).giflogo_wMeritum_-jpg (1).jpg

 

Kontakt

Koordynator projektu i fundraising: Anna Gruhn

PR i media: Bartłomiej Pasiowiec, tel. +48 507 846 414.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.